Kategeseregistrasie

Man
Vrou
Kind 1
Kind 2
Kind 3

‘n Fooi van R100 per kind per jaar word gehef om die benodigdhede vir al die aktiwiteite aan te koop. Dit is op weeksdae by die kerkkantoor (9:00 – 12:00) OF per EFT met verwysing: kategeseregistrasie OF op Sondag 23 Januarie met registrasiedag (kontant, kaartmasjien of Zapper) betaalbaar.