skip to Main Content

Welkom by Harties NG Kerk

Kerkkantoor:

Ure:    Maandae – Vrydae

8:00 – 12:30

Telefoon: 012 253 1991 uitbreiding 100

Epos: kantoor@hartiesng.org

Kerkadres:

Maraisstraat 30
Schoemansville
0216

Bankbesonderhede:

Bank: ABSA Brits

Takkode: 334 146

 Reknr: 640 580 364

Geleenthede om na uit te sien

Kuier-en-Kersmark

Doop

Die doopvorm moet ten minste een maand voor die doopdatum by die kerkkantoor afgehaal of op die webwerf ingevul word.  Wanneer die vorms ingehandig word, sal die skriba ‘n afspraak vir die doopkategese met die predikant reël en bevestig.

Huwelik

Bespreek vroegtydig by die kerkkantoor en die leraar.

Lidmaataansoekvorm

Sodra die kerkkantoor jou besonderhede op die nuwe intrekkersvorm ontvang het, word jou attestate vanaf jou vorige  gemeente aangevra en sodra dit ontvang is, word jou naam in die Poortbode  aangekondig.

Teedrink na die erediens:

Ons drink elke Sondag na die erediens by die bedieningsplein tee. Omgeegroepe en vrywilligers doen diens. Jy is baie welkom om te kom saamkuier.

                      Indien jy graag wil help teeskink, kan jy Lee-Ann Rossouw (073 817 0323) skakel.

Die Poortbode

(weeklikse, skriftelike afkondigings)

Daar word elke Sondag voor die erediens by die deure afkondigings uitgedeel en dit word ook op ons gemeente se WhatsApp-groepe geplaas. Daarin verskyn die week se  program, asook die gebedsversoeke. Die kommuni-kasiebeampte/kerkkantoor kan geskakel word, indien jy inligting wil plaas.

Die Hartklop

(kwartaallikse gemeenteblad)

Hierdie blad is die hartklop van die gemeentenuus. Alle aktuele sake, getuienisse, berigte oor kampe en kerkfunksies word hierin geplaas. Die kommunikasiebeampte kan geskakel word,  indien jy ‘n artikel/berig wil plaas.

Die Web

 Die  web word deurentyd  opgradeer en alle gemeentenuus en inligting oor akiwiteite wat plaasvind, is ook op die web beskikbaar.

 “Facebook”-blaaie

(Harties NG Kerk; Kuier-en-Kersmark Harties NG;  asook Harties NG  Jeug)

 Skakel gerus in  by ons blaaie om die deel van hierdie getuienis te word.

KONTAK ONS

Jaarprogram

Back To Top