Die fokus van ons erediens is ‘n ware ontmoeting tussen God en sy volk. Daarom fokus ons op ware aanbidding en die opregte bediening van die sakramente as geloofversterking vir elke kind van God. Die Here stap ‘n besondere, diep pad met sy kinders en daarom is die prediking nie losstaande gedagtes nie, maar word daar tydens elke kwartaal sekere temas hanteer.

Eredienstye vlak 1:     09:00
Geen bespreking is nodig nie.

Covidregulasies:
Dra van masker deurentyd verpligtend
Behou sosiale afstand
Saniteer hande by die deure

Kategeseskole:
Voetekerk:     09:00
Juniorkerk:    09:00
Seniorkerk:    17:30

Harties NG is ‘n dinamiese gemeente met ‘n diversiteit van kosbare lidmate wat noodwendig ook beteken dat ons gemeente baie verskillende spiritualiteite moet akkommodeer. Hierdie diversiteit van spiritualiteite stel beslis bepaalde uitdagings aan die gemeenteraad, maar onder die leiding van die Heilige Gees word hierdie diversiteit op baie verskillende wyses aangespreek. Een van die uitstaande kenmerke van Harties NG se lidmate is, dat hulle mekaar werklik respekteer en dus ruimte laat vir elke gelowige om sy of haar spiritualiteit binne ons gemeente se eredienste en aktiwiteite uit te leef.

Harties NG is ook bekend vir lidmate met warm harte en gewillige hande en voete. Voeg daarby dat Harties NG se lidmate bereid is om soos Paulus ons leer, toe te laat dat ons denke vernuwe word, sodat ons God kan leer ken vir wie Hy werklik is, kan jy maar weet dat ons eredienste ‘n ware geestelike tuiste vir nuwe intrekkers sal wees, ‘n plek en geleentheid waar hulle, sowel as elke ander lidmaat, ‘n ware ontmoeting met God sal beleef!