Dit is belangrik dat gemeentelede en besoekers weet waar om inligting te vind. Hier is kort beskrywings van die verskillende hoofde wat onder die hoof groepering nuus verskyn.

POORTBODE:

Die Poortbode verskyn weekliks en word op ‘ n Sondag by die erediens beskikbaar gestel. Dit bevat hoofsaaklik nuus oor aktiwiteite wat in die daaropvolgende week in die gemeente plaasvind. Dis ‘n inligtingsstuk wat teen die yskas geplaas kan word, sodat elke lidmaat vinnig kan kyk wanneer bv. hy/sy ‘n vergadering het of ander belangrike inligting, wat ‘n mens maklike vergeet, weer te kan nagaan.

HARTIES HARTKLOP:

Hierdie is ons gemeente se kwartaalblad, maar omdat die lidmate so wonderlik ingekoop het en gereeld vir ons nuus, artikels, getuienisse en foto’s stuur, is die blad vinnig besig om ‘n maandblad te word en daarvoor prys ons die Here. Die Hartklop is presies wat die woord sê: die inhoud handel en getuig oor God en ons lidmate se hartklop: die dinge wat ons na aan die hart lê en waaroor ons teenoor  mekaar, maar veral  teenoor  die Here wil getuig! Laai die nuutste Hartklop hier af.