skip to Main Content

Erediens vir volwasse, belydende lidmate

Die fokus van ons erediens is ‘n ware ontmoeting tussen God en sy kinders. Daarom fokus ons op ware aanbidding en die opregte bediening van die sakramente as geloofversterking vir elke kind van God. Die Here stap ‘n besondere, diep pad met sy kinders en daarom is die prediking nie losstaande gedagtes nie, maar word daar tydens elke kwartaal sekere temas hanteer.

Ons lofprysing en aanbidding vorm ‘n baie groot deel van ons erediens en die eerste twintig minute van die diens word gewy aan ware aanbidding en lofprysing, voorgegaan deur ons leraar en die aanbiddingspan. Ons gemeente maak gebruik van die orrel sowel as klavier, ghitaar, viool en soms ook ander instrumente as begeleiding.

Belangrike Simbole

Simboliek is ook vir ons baie belangrik om bepaalde geloofsmomente te vestig en daarom is daar heelwat simbole binne ons aanbiddingsruimte:

Die Kruis

Sekerlik die simbool wat die kern van ons geloof vasvat: Johannes 3:16  “God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê.”

‘n Fontein

Met lopende water: die simbool van die nuwe lewe en die lewende water wat uit ons binneste sal vloei.  Joh 7:38  “Met die een wat in My glo, is dit soos die Skrif sê: Strome lewende water sal uit sy binneste vloei.”

‘n Gebreekte Erdekruik

Met ‘n lig wat van binne skyn: 2 Kor.4:7:  “Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek; die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie.”

Die Duif

As simbool van die uitstorting van die Heilige Gees.  Titus 3:6: “God het die Heilige Gees oorvloedig op ons uitgestort deur Jesus Christus ons Verlosser.”

Die Nagmaalstafel

Die nagmaalstafel is ‘n teken van die heilige sakrament van die Nagmaal.  Die nagmaalstafel herinner ons aan die liggaam en die bloed van Christus, wat geoffer is om my vry te koop en my die ewige lewe te  laat beërwe.

‘n Jaarlikse Tema

2024 : Staan Verwonderd

Staan Verwonderd” laat ‘n magdom emosies en gedagtes in ‘n mens se siel loskom. Ons STAAN VERWONDERD oor God se genade: ons verlossing en vryspraak, die voorreg van ‘n ewige trooster en begeleier- die Heilige Gees. Ons STAAN VERWONDERD oor die verwagting en vooruitsig van ons erfenis in Christus: die Ewige Lewe. Ons STAAN VERWONDERD oor God Drie-Enig se onuitspreeklike goedheid: my huweliksmaat, my kinders,  my gesondheid,  my finansies, die natuur…  Ons STAAN VERWONDERD om God se kind genoem te mag word!

Voetekerk

(Sondae 09:00 in die Voetekerklokaal)

2.5 jaar

Die Voetekerk fokus op die kleuters tussen 2.5 en 6 jaar. ‘n Koördineerder met ‘n span ouers maak beurte om elke Sondag baie sinvolle lessies met aktiwiteite vir die kleindgoed op hulle vlak aan te bied. Die lokaal is pragtig ingerig en daar is ook ‘n buitespeelruimte waar die kinders onder toesig kan speel, nadat die formele lessie afgehandel is.

6 jaar

Juniorkerk

(Sondae 09:00 in die Jeugsentrum)

Die Juniorkerk word in die jeugsentrum aangebied vir alle kinders vanaf graad 1 tot graad 6. Hulle open gesamentlik waar die elemente van ‘n gewone erediens soos lofprysing en aanbidding, belydenis en Woord aan hulle gebring word deur ‘n leraar en jeugkoördineerder.  Daarna verdeel hulle in gradegroepe, waar ‘n mentor hulle begelei om deur ‘n aktiwiteit die boodskap uit die Woord vas te lê.

Seniorkerk

(Sondae 09:00 in die Jeugsentrum)
Bevestig asb tyd en plek

Ons seniorjeug (gr 7 – gr 11), kom elke Sondagmiddag bymekaar. Hulle begin met lofprysing en annbidding en die bediening van die Woord deur ons seniorjeugkoördineer. Hierna verdeel hulle in gradegroepe waar ‘n mentor die kernboodskap van die Woord saam met hulle bespreek en vaslê. Die finalejaargroep word deur die leraar  begelei. Die finalejaargroep word in kleiner groepies verdeel en elke groep word deur ‘n mentor begelei tydens die groeps-gesprekke om elke aand se waarheid vas te lê.

Ons is ‘n gemeente met ‘n ryk verskeidenheid lidmate met verskillende spiritualiteite.  Daar word gepoog om aan elke lidmaat se geestelike behoeftes te voorsien en ons kan met groot dankbaarheid getuig dat ons lidmate mekaar omarm en akkommodeer sodat ons eredienste, deur die werking van die Heilige Gees, ‘n lofoffer met ‘n aangename geur, aan ons Hemelse Vader is.

Back To Top